Telefonla Randevu - 168 Çağrı Merkezi

 Hasta Sorumlulukları

HASTA SORUMLULUKLARI

08.05.2014 tarih ve 28994 Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42/A hükmünce hasta sorumlulukları belirlenmiştir.

Buna göre hasta olarak sorumluluklarımız;

- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmek,

- Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirmek,

- Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak bilgi vermek,

- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,

- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,

- Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,

- Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurmak,

Hasta Sorumlulukları olarak belirlenmiştir. 

Hastane ve Tıp Merkezlerimiz