Telefonla Randevu - 168 Çağrı Merkezi

Tıbbi Birimler

Kızılay Kayseri Hastanesi

Tıbbi Birimler

 • 10 Yataklı Genel Yoğun Bakım Ünitesi
 • 3 Ameliyathane
 • 3 Yeni Doğan Yoğun Bakım
 • 4 Koroner Yoğun Bakım
 • Yoğun Bakım'da Hasta Takip ve Tedavisi
 • Bölgesel Bloklar
 • Epidural Anestezi ile Ağrısız Doğum
 • Genel Anestezi
 • Rejionel Anestezi
 • Böbrek Hastalarında Beslenme
 • Çocuk Beslenmesi (Büyüme Geriliği, Kilo Kontrolü, Yeni Doğanda Beslenme, İştahsız Çocuk Beslenmesi)
 • Diyabet (Şeker) Hastalarında Beslenme
 • Karaciğer Hastalıklarında Beslenme
 • Metabolik Sendromlarda Beslenme
 • Sindirim Sisteminde Beslenme
 • Sporcu Beslenmesi
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksia Nevrazaus, Anoreksia Gulamia)
 • Yetişkinlerde Kilo Kontrolü (Kilo Verme - Alma - Koruma Programları)
 • Bel Kayması
 • Beyin Tümörleri Cerrahisi
 • Mikrocerrahi İle Bel ve Boyun Fıtığı Ameliyatları
 • Omurga Kırıkları
 • Omuriliğin Tümör ve İltihabı Hastalıkları
 • Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göz
 • Kadın Doğum
 • KBB
 • Ortopedi
 • Üroloji
 • Behçet Tanı ve Tedavisi
 • Deri Biyopsileri
 • Dermatolojik Lazer
 • Her Türlü Cilt Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi
 • İntralezyoner Steroid Enjeksiyonu
 • Koter
 • Kryoterapi
 • Lazerle Akne İzi Tedavisi
 • Lazerle Cilt Rejevenerosyonu
 • Lazerle Damar Çatlakları Tedavisi
 • Lazerle Varis Tedavisi
 • Tırnak Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Bebek ve Çocuk Beslenmesi
 • Muayene-Aşı
 • Sağlıklı Çocuk İzlenimi
 • Yeni Doğan Bakımı
 • Yeni Doğan Takibi (Kalça USG, vb.)
 • Anemi Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Burucella Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Diyabet Tanı, Tedavisi ve Takibi
 • FMF Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Geriatrik Hastalıklarının Takibi
 • GUT Artridi Tanı, Takip ve Tedavisi
 • HT Tanı, Tedavisi ve Takibi
 • Karaciğer Hastalıkları
 • Kolestrol Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Mide, Bağırsak Hastalıkları
 • Tiroid Hastalıkları Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Derin Isı Uygulamaları (Ultrason, Kısa Dalga Diatermi)
 • Elektroterapi Uygulamaları (Galbani, Faradi, TENS, Diadinamik Akımlar, Exponensiel Akımlar, Enterferansiel Akımlar)
 • Kinesio Tape Uygulamaları
 • Rehabilitasyon Uygulamaları
 • Traksiyon Uygulamaları (Bel Traksiyonu, Boyun Traksiyonu)
 • Yüzeyel Isı Uygulamaları (Hotpack, Parafin, Infraruj, Fluidoterapi)
 • Yüzeyel Soğuk Uygulamalar
 • Anal (Fissür - Fistül) Ameliyatları
 • Apandisit Ameliyatları
 • Göbek Fıtığı Ameliyatları
 • Guatr Ameliyatları
 • Her Türlü Deri ve Deri Altı Kitle Ameliyatları
 • Kapalı Safra Kesesi Ameliyatı
 • Kasık Fıtığı Ameliyatları
 • Kıl Dönmesi Ameliyatları
 • Kolon Ca
 • Laparoskopik Kolesistektomi
 • Lazerli Hemoroid Ameliyatı
 • Meme Ameliyatları
 • Mide Ameliyatları
 • Safra Kesesi Ameliyatları
 • Trioid Ameliyatları
 • Alerji Testi
 • Astım Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Bronşit Tanı, Tedavi ve Takibi
 • KOAH Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Kronik Öksürük ve Göğüs Hırıltıları Tanı ve Tedavisi
 • Nefes Darlığı Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Sigara Bıraktırma
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Uyku Laboratuvarı (Uyku Problemlerinin Tanı ve Tedavisi)
 • Zatürre Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Argon ve Yağ Lazer Uygulamaları
 • Bilgisayarlı Görme Alanı Testi
 • Çocuklarda Göz Tembelliği Tanı ve Tedavisi
 • Diyabetik Retinopati (Şeker Hastalığında Göz Tutulumu Tanı ve Tedavisi)
 • Glokom (Göz Tansiyonu) Tanı, Takip ve Tedavisi
 • Göz Anjiyografisi (Fundus Floresein Anjiyografi)
 • Göz Kapağı ve Çevresinin Şekil Bozukluğu, Kitle ve Estetik Ameliyatları
 • Göz Ultrasonografisi
 • Katarakt Ameliyatı (Fako - Lazerle Dikişsiz)
 • Kornea Topografi ve Kalınlık Ölçümleri
 • Retina (Ağ Tabaka) ve Makila (Sarı Nokta) Hastalıkları ve Tedavisi
 • Şaşılık Tanı ve Tedavisi
 • Yetişkin ve Çocuklardaki Göz Yaşı Kanalı Tıkanıklığı Tedavileri
 • 4D (4 Boyutlu) Ultrasonografi
 • Amniosentez
 • Bartolin Kisti Koterizasyonu
 • Bortholin Kisti Çıkarılması
 • Endometrial Biyopsi
 • Gardner veya İnklüzyon Kisti Eksizyonu
 • Gebe Takibi
 • Histerektomi Abdominal
 • Jinekolojik Operasyonlar
 • Kanser Araştırma Kliniği
 • Kolposkopi
 • Laparoskopi İle Dış Gebelik Operasyonu
 • Laparoskopi İle Endometriozis Operasyonu
 • Laparoskopi ile Tüpligasyon
 • Leep
 • Mamografi
 • Menopoz Kliniği
 • Mirena Ria Takılması Çıkarılması
 • Myomektemi
 • Normal Doğum
 • Ooferektomi
 • Operatif Histereskopi
 • Perinoplasti
 • Postportum Tüpligasyon
 • Rektosel
 • Serkülaj
 • Servikal Biyopsi
 • Servikal Biyopsi Tanısal Küretaj
 • Servikal Koterizasyon
 • Servikal Polip Çıkarılması
 • Sezaryen
 • Sisterektosel Operasyonu
 • Terapötik Küretaj
 • Tıbbi Nedenli Tahliye
 • Transobturator Type Uygulaması
 • Üretral Karünkül Operasyonu
 • Vagen Darlığının Genişletilmesi
 • Vajinal Histerektomi
 • Ambulatuar Kan Basıncı
 • Efor Testi
 • EKG
 • EKO
 • Event Recorder
 • Hipertansiyon Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Holter
 • Kalp Hastalıkları Tanı, Tedavi ve Takibi
 • Koroner Yoğun Bakım
KBB
 • Baş - Boyun Bölgesi ve Yüz Cildi İyi ve Kötü Huylu (bening ve maling) Tümör Ameliyatları
 • Endoskopik Sinüs Ameliyatları
 • Estetik Burun Ameliyatları
 • İşlevsel (Fonksiyonel) Burun Ameliyatları
 • KBB Rutin Ameliyatları
 • Kepçe Kulak Ameliyatı
 • Kulak Testleri (Odiometri, Timpanometri, Kalorik Testi)
 • Kulak Zarı Onarımı (Timpanoplasti) ve Diğer Kulak Ameliyatları
 • Radyofrekans Yöntemi İle Burun İçi ve Yumuşak Damak Uygulamaları
 • Rijid ve Flexible Endoskopik Metodlarla Yapılan Muayeneler
 • Biyokimya Otoanalizörü
 • Hormon Otoanalizörü
 • Kan Gruplama Cihazı
 • Kan Sayım Cihazı
 • Mikrobiyoloji
 • Otomatik İdrar Analizörü
 • EEG
 • EMG
 • Artroskopi
 • ESWT
 • Protez Ameliyatları
 • Travma Ameliyatları
 • Bağımlılık (İnternet, Alkol, Alış-Veriş, vb.)
 • Demans (Bunama)
 • Depresyon
 • Dikkat Bozuklukları
 • Duygu Durum Bozuklukları
 • Evlilik Danışmanlığı
 • Gece Kaçırmaları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Okul Fobisi
 • Panik Atak
 • Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları
 • Stresle Baş Etme Yolları
 • Şizofreni
 • Uyku Bozuklukları
 • Bilgisayarlı Tomografi (Çok Kesitli)
 • Direkt Röntgen (Dijital Sistem)
 • Kemik Dansitometresi
 • Mamografi
 • Open (Açık) MR
 • PACS
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Skopik Tetkikleri (ÖMP, Çift Kontrast Kolon, vb.)
 • Ultrasonografi
 • Alerji Testleri
 • Atroskopi
 • Bronkoskopi
 • EEG
 • Eforlu EKG
 • EKG
 • EKO
 • ESWL (Taş Kırma)
 • ESWT
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Green Light
 • Holter
 • Kemik Dansitometre
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Laparoskopi
 • Lazer epilasyon
 • Mamografi
 • MR
 • Odiometre
 • Renkli Doppler
 • Röntgen
 • Sistoskopi
 • Skopi
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Tomografi
 • USG
 • Üroflowmetri
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • ESWL Taş Kırma
 • Greenlight Lazer ile Prostat Ameliyatları
 • İdrar Kaçırma Ameliyatları
 • İnfertilite Tedavisi
 • Kapalı Prostat Ameliyatı TUR-P
 • Lazer İle Tas Ameliyatları (RIRC ve Üreter Taşı)
 • PNL
 • Sistoskopi
 • Üreteroüreneskopi

Hastane ve Tıp Merkezlerimiz